Realizacje

Pianino

Historia pianina to początki fortepianu, jest ono bowiem jego odmianą.

W 1800r. budowniczowie wiedeńscy zapoczątkowali odwrót od wielkich skrzydłowych form fortepianów i stworzyli instrument nowego typu, którego korpus, zawierający struny wspierał się na podłodze. Ta nowa forma stała się głównym typem instrumentu domowego.

Mechanizm opatentowany w 1826 r. z drobnymi poprawkami stosowany jest do dziś. I choć różni się możliwościami wykonawczymi względem mechanizmu fortepianowego, gabarytowo staje się nieodzowny w sytuacji posiadania małego pomieszczenia.

Dodatkową zaletą niektórych modeli jest posiadanie moderatora – mechanizmu regulowanego trzecim pedałem lub specjalną dźwignią, umożliwiającego wytłumienie dźwięków w tak znacznym stopniu, że nawet nocne ćwiczenie nie musi być udręką dla współmieszkańców.